REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji

2021-04-15 18:17
publikacja
2021-04-15 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 15 kwietnia 2021 r. komunikatów w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Spółki:
1. 1.559.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
8. 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLCPTRT00014; Prawa do Akcji pod kodem ISIN PLCPTRT00030.
Datą rejestracji powyższych akcji i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 16 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Aleksandra Skibińska Członek Zarządu Aleksandra Skibińska
2021-04-15 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki