C&C ENERGY SA: Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

2019-09-11 13:19
publikacja
2019-09-11 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019 k
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w raporcie bieżacym nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia od Pani Janiny Bednarskiej o zbyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A. omyłkowo nie została podana data zdarzenia powodująca zmianę udziału. W związku z powyższym spółka podaje do publicznej wiadomości, iż umowy sprzedaży akcji zostały zawarte w dniu 6 sierpnia 2019 roku. Pozostałą treść raportu pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki