By Polak nie był mądry po szkodzie…W Polsce wypadkowi ulega średnio co 7 samochód

- Towarzystwa ubezpieczeniowe rejestrują około 1 miliona szkód komunikacyjnych rocznie, a przecież część szkód, zwłaszcza drobnych, nie jest nigdzie zgłaszana. Szacuje się, że tych ostatnich mamy co najmniej drugie tyle, co daje przybliżoną łączną liczbę szkód w kraju na poziomie ok. 2 milionów rocznie – mówi Jerzy Bieda Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Inter Partner Assistance Polska SA.

Zwykle myślimy, że jak szkoda, to nie my, lecz Kowalski. A kiedy w końcu się zdarzy, często nie wiemy, co robić. Nerwy i stres, najpierw po wypadku, później w trakcie formalności likwidacyjnych. Warto więc wiedzieć, jak sobie radzić, by nie zdobywać mądrości po szkodzie. A przede wszystkim warto poznać ofertę ubezpieczeniowo-assistance towarzystw, świadomie wybrać najodpowiedniejszą i wiedzieć, czego się można spodziewać w razie wystąpienia szkody.

Likwidacja szkody będzie zależeć wyłącznie od tego, jakie towarzystwo figuruje na naszej polisie. Jeśli więc zawarliśmy umowę kierując się tylko jednym kryterium – wysokością składki i nie zapoznaliśmy się z warunkami ubezpieczenia – możemy oczekiwać przykrej niespodzianki.

Jakość towarzystwa poznaje się nie tyle po uprzejmości agentów podsuwających polisę do podpisu, co po jakości obsługi klienta w procesie likwidacji szkód. Decydujące znaczenie ma tu czas trwania procedury likwidacyjnej od przyjęcia zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, jej prostota i przejrzystość, która musi być przyjazna dla klienta oraz obiektywność wyliczania właściwej wysokości odszkodowania – stwierdza Jerzy Bieda.

Pierwszym krokiem w razie poważniejszego wypadku jest oczywiście powiadomienie pogotowia ratunkowego i policji. Następnym - powiadomienie ubezpieczyciela. Zawierając umowę ubezpieczeniową otrzymujemy zazwyczaj pakiet assistance jako integralną część ubezpieczenia. To, czy umowa zawiera pakiet assistance oraz jaki jest zakres świadczeń i ich limitów – zależy od ubezpieczyciela i wariantu polisy.

- Dziś pakiety assistance są standardem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, choć ciągle jeszcze znaleźć można wyjątki. Różny jest natomiast zakres gwarantowanych świadczeń. Niektóre towarzystwa zapewniają bardzo ubogie pakiety ograniczające się wyłącznie do holowania i to po spełnieniu restrykcyjnych warunków. Inne oferują szeroki zakres świadczeń i obszerne limity łącznie z samochodem zastępczym na czas naprawy pojazdu, pokryciem kosztów powrotu do miejsca zamieszkania, noclegiem w hotelu dla kierowcy i pasażerów, itp. - mówi Jerzy Bieda.

Wraz z podpisaniem umowy otrzymujemy naklejkę na przednią szybę z numerem telefonu czynnego całodobowo Centrum Alarmowego Assistance. Centrum zazwyczaj jest podmiotem gospodarczym niezależnym od towarzystwa, działającym na jego rzecz i w jego imieniu. Od towarzystwa zależy, czy jego operator assistance jest firmą dobrej jakości. Zwykle największe towarzystwa pracują z renomowanymi asystorami, zapewniającymi im jakość usług nie tylko w kraju, ale również poza granicami. Wystarczy telefon, a Centrum Alarmowe Assistance wstępnie zarejestruje nasze zgłoszenie i za kilka minut oddzwoni, mając na uwadze redukcję kosztów telekomunikacyjnych po stronie ubezpieczonego. Wstępne przyjęcie zgłoszenia szkody odbywa się przez telefon, co zazwyczaj nie zwalnia z wizyty w oddziale. Niestety tylko nieliczne towarzystwa wprowadziły możliwość zdalnego przyjęcia zgłoszenia szkody, a to ogromnie ułatwiłoby życie ubezpieczonemu, zwalniając go z obowiązkowej straty czasu.

Dobra polisa zapewnia nam przyjazd holownika w ciągu nie dłuższym niż 30 minut. Przy drobnych szkodach holownik podejmuje próbę usprawnienia na miejscu, przy poważniejszych – odholowuje pojazd na koszt ubezpieczyciela do warsztatu mogącego dokonać naprawy. Zazwyczaj jest to warsztat wskazany przez ubezpieczonego, ale towarzystwo może sobie zastrzec holowanie do najbliższego warsztatu tzw. preferowanego, czyli takiego, z którym współpracuje w ramach stosownych umów. Wówczas korzyścią ubezpieczonego jest bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy i gwarancja jakości.

Dobra firma ubezpieczeniowa stara się ograniczać czas klienta.

- Pierwszych oględzin dokonuje jej przedstawiciel terenowy (holownik), który przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Sporządza raport z miejsca zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną pojazdu i miejsca zdarzenia. Dobra firma, to profesjonalny sprzęt holownika, to zdjęcia cyfrowe, fachowy raport i cyfrowa transmisja danych z miejsca zdarzenia do towarzystwa – by skrócić procedurę likwidacyjną. Możemy też liczyć na przyjazd mobilnego rzeczoznawcy do miejsca, w którym pojazd się znajduje, nawet jeśli uległ on niewielkiemu wypadkowi nie powodującemu unieruchomienia. Rzeczoznawca przeprowadza oględziny pojazdu, sporządza specjalistyczną dokumentację zdjęciową i wykonuje kalkulację kosztów naprawy. Całość jest procesem zinformatyzowanym, mogącym się odbyć na miejscu. Wystarczy laptop z oprogramowaniem Eurotax i Audatex, by na miejscu dokonać transmisji danych do likwidatorów w oddziale. Jednak większość firm woli dokonywać kalkulacji kosztu w swojej siedzibie, przez oddzielny zespół likwidatorów, głównie dla zapewnienia większej obiektywności wyceny – powiedział Jerzy Bieda. - Korzyścią naprawy w warsztacie preferowanym, poza rozliczeniem bezgotówkowym, jest również jakość i czas naprawy. Wówczas rzadko grozi nam dodatkowy przestój na sprowadzenie części zamiennych – to ważne, jeśli nasz pakiet assistance nie zawiera gwarancji samochodu zastępczego- dodaje.

Nawet jeśli stłuczka ma miejsce za granicą, nie oznacza to większego problemu. Ochrona assistance działa także poza granicami Polski i w zależności od różnych zakresów, może obejmować tzw. kraje zielonej karty lub całą Europę. Firmy ubezpieczeniowe zapewniają w razie potrzeby pomoc prawną, pomoc tłumacza oraz wszystkie inne świadczenia dostępne w wariantach ochrony krajowej.

Stosunkowo najszersze pakiety assistance mają samochody w leasingu. Duże firmy leasingowe, w trosce o wygodę i spokój klienta, zapewniają nie tylko długą listę świadczeń i wysokie limity, ale starają się przejąć od leasingobiorcy procedurę likwidacyjną w prawnie możliwym zakresie, powierzając ją najczęściej profesjonalnym firmom assistance.

Artykuł powstał przy współpracy
Inter Partner Assistance Polska SA
Eksperta branży assistance i likwidacji szkód ubezpieczeniowych
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne