REKLAMA

Budimex sprzeda CP Developer udziały w Budimex Nieruchomości za 1,51 mld zł

2021-02-22 14:32, akt.2021-02-22 15:03
publikacja
2021-02-22 14:32
aktualizacja
2021-02-22 15:03
Budimex

Budimex zawarł warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości za 1,51 mld zł - podała grupa w komunikacie. Po podpisaniu umowy rozporządzającej, Budimex rozpozna ok. 690 mln zł skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem. Nabywcą jest CP Developer - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane z Cornerstone Partners i Crestyl Real Estate.

Przedmiotem zbycia jest 1.314.666 udziałów spółki Budimex Nieruchomości, stanowiących 100 proc. w kapitale zakładowym. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach rachunkowych Budimeksu wynosi 717,5 mln zł.

"W momencie i pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej, Budimex rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 755 milionów złotych, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rozpozna zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 690 milionów złotych" - napisano w komunikacie.

Jak podano, łączna cena sprzedaży udziałów została ustalona na 1,51 mld zł i będzie pomniejszona o wartość dywidendy za 2020 rok, która zostanie wypłacona Budimeksowi przez spółkę przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

"W ocenie zarządu wynegocjowana cena za spółkę odpowiada wartości godziwej i jest najwyższą ofertą uzyskaną w ramach przeprowadzonego rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości" - napisano w komunikacie.

Umowa ma zostać zawarta po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Warunek ten, zgodnie z postanowieniami umowy, powinien zostać spełniony w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Decyzja o sprzedaży udziałów została poprzedzona procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. Budimex podał, że 30 grudnia udzielił wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego trzem inwestorom: Crestyl Real Estate, Cornerstone Partners i Heimstaden Investment CEE.

"Wyłączność udzielona została grupie trzech inwestorów działających łącznie, zaś w trakcie negocjacji oferenci ostatecznie podjęli decyzję o zawarciu umowy przez spółkę celową powiązaną z dwoma podmiotami wchodzącymi w skład ww. grupy inwestorów" - napisano.

W komunikacie podano ponadto, że Budimex i Budimex Nieruchomości przewidują rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie ustalenia zasad świadczenia przez Budimex usług budowlanych na rzecz spółki w przypadku zawarcia umowy rozporządzającej. (PAP Biznes)

doa/ sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki