Branża cyfrowa przeciwko "podatkowi od internetu"

Przedstawiciele branży cyfrowej z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier zaapelowali do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie niektórych przepisów projektu dyrektywy dot. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Chodzi m.in. o podatek od linków i obowiązek filtrowania treści przez wydawców.

Branża cyfrowa przeciwko "podatkowi od internetu"
Branża cyfrowa przeciwko "podatkowi od internetu" (YAY Foto)

Poinformował o tym w komunikacie przekazanym w czwartek PAP Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT "Cyfrowa Polska" (ZIPSEE "Cyfrowa Polska").

"Przedstawiciele branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier wspólnie zaapelowali do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie podczas głosowania nad projektem dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym niektórych przepisów, które - zdaniem organizacji - zaszkodzą rozwojowi cyfrowej gospodarki. Chodzi m.in. o podatek od linków i obowiązek filtrowania treści przez wydawców" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, apel, skierowany do eurodeputowanych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, ma związek ze zbliżającym się głosowaniem nad projektem dyrektywy w sprawie prawa autorskiego, które ma się odbyć podczas obrad komisji prawnej Parlamentu Europejskiego. Jej posiedzenie zaplanowano na 20-21 czerwca.

Sygnatariusze apelu podkreślili, że dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) jedynym z priorytetów powinny być innowacje i rozwój usług cyfrowych.

"Dlatego wyrażamy obawę, że proponowane zapisy najbardziej zaszkodzą cyfrowej gospodarce regionu Grupy V4. Negatywne konsekwencje wprowadzenia zapisów proponowanej dyrektywy odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, którym instytucje unijne chcą ograniczyć wykorzystywanie kontentu dostępnego w internecie" napisano w stanowisku.

Jak podano w komunikacie, branża cyfrowa sprzeciwia się m.in. zapisom art. 11 projektu dyrektywy, który - wskazano - wprowadza dodatkowe prawo pokrewne dla wydawców i licencjonowanie treści poprzez tzw. "podatek od linków".

Zdaniem branży takie rozwiązanie negatywnie odbije się na średnich i mniejszych wydawcach, a samym konsumentom znacznie zablokuje dostęp do informacji i wiedzy w internecie.

"Nie do zaakceptowania dla sektora nowoczesnych technologii jest też art. 13 Dyrektywy, który wprowadza odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników oraz obowiązek filtrowania tych treści" - czytamy w komunikacie.

Branża cyfrowa krajów Grupy V4 argumentuje, że "obywatele państw V4 z dużym zainteresowaniem korzystają z usług, które pozwalają na tworzenie i udostępnianie treści online". "Wprowadzając art. 13 w życie, doprowadzą państwo do tego, że takie usługi staną się mniej przyjazne dla użytkowników, a w konsekwencji - niedostępne dla nich. Przepis ten zahamuje też rozwój innowacyjnych przedsięwzięć internetowych" - uważa branża.

Sygnatariusze apelują również o poparcie postulatu wprowadzenia do art. 3 dotyczącego eksploracji tekstów i danych (TDM) wyjątku w zakresie komercyjnego wykorzystywania analiz danych. Ich zdaniem miałby on dotyczyć wszystkich podmiotów zajmujących się eksploracją treści, do których mają zgodny z prawem dostęp, w celu przeprowadzenia badań komercyjnych lub niehandlowych. Jak tłumaczą organizacje, w przeciwnym wypadku Europa stanie się niekonkurencyjna w takich obszarach badań, jak sztuczna inteligencja i Big Data, które stają się obecnie nieodzownymi filarami innowacyjnych produktów.

W komunikacie napisano, że sygnatariuszami apelu są najważniejsze organizacje branży cyfrowej i z sektora nowoczesnych technologii z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Są to: ZIPSEE Cyfrowa Polska, Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej, ASE - Związek Elektroniki Konsumenckiej w Czechach, SAPIE - Słowacki Związek na rzecz Innowacyjnej Gospodarki oraz Węgierski Związek Branży ICT.

Przypomniano, że organizacje branżowe z krajów Grupy V4 występują ze wspólnym stanowiskiem w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego nie po raz pierwszy. W kwietniu 2017 r. wspólnie skierowały one apel o zmiany w projekcie dyrektywy do przedstawicieli Rady Unii Europejskiej.

autor: Aneta Oksiuta

aop/ son/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 11 karbinadel

Może w Brukseli jeszcze tego nie wiedzą, ale Europa już przegrała gospodarczo z Azją i Ameryką. Żaden inny kraj czy grupa krajów nie są na tyle głupie, żeby dobrowolnie ograniczać konkurencyjność własnych firm

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.