REKLAMA

"Brak daty reformy OFE może utrudniać podejmowanie decyzji"

2020-08-03 13:28
publikacja
2020-08-03 13:28
fot. Mattz90 / Shutterstock

Nieznajomość dokładnej daty przekształcenia OFE w IKE może utrudniać decyzje inwestycyjne w funduszach emerytalnych – powiedział PAP Biznes Marek Marciniak, Fixed Income Director w Nationale-Nederlanden PTE.

„Staramy się prowadzić normalną działalność inwestycyjną zgodną z celem funduszu. Fakt, że nadal nie znamy dokładnej daty przekształcenia OFE, może utrudniać podejmowanie długoterminowych decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących dłużnych papierów korporacyjnych” – powiedział Marek Marciniak.

„Z jednej strony mandat OFE jest określony w obowiązującej ustawie. Z drugiej, niejasny jest czas obowiązywania tego mandatu w związku z projektowaną ustawą przekształcającą, co oczywiście nie jest optymalne z punktu widzenia prowadzenia długoterminowej polityki inwestycyjnej oraz roli OFE na GPW i w krajowej gospodarce” – dodał.

Zgodnie z projektem ustawy, który po czytaniu w Senacie miał ponownie trafić do Sejmu, dzień przekształcenia OFE w Indywidualne Konta Emerytalne zaplanowany był na 27 listopada 2020 r. Jednak, jak w maju podał resort finansów, reforma OFE zostanie wstrzymana i przesunięta na dalszy okres.

Marciniak zauważył, że niepewność co do losu OFE jest prawdopodobnie jednym z czynników ryzyka dla rynku polskiego, co może wpływać negatywnie na wyceny rynkowe oraz koszt pozyskania kapitału.

„Przyjmując, że podstawowe założenia ustawy o reformie OFE nie ulegną zmianie, już teraz w projekcji płynności naszego portfela bierzemy pod uwagę opłatę przekształceniową. W przypadku konieczności przekazania takiej opłaty do ZUS, oprócz gotówki źródłem płynności będą także płynne akcje polskie i zagraniczne czy dłużne papiery komercyjne” – wskazał.

Obecny projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada przekazanie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15 proc. aktywów, rozłożonej na dwa kolejne lata.

Z najnowszych danych KNF wynika, że w czerwcu wartość gotówki w portfelach OFE spadła o 12 proc. do 10 mld zł, a alokacja w najbardziej płynne aktywo spadła o 130 pb, na rzecz akcji krajowych i zagranicznych. Tym samym udział gotówki spadł do 7,7 proc. całości aktywów, a w przypadku NN PTE do 9,2 proc.

Największa miesięczna zmiana w posiadanej gotówce jak i w inwestycji w zagraniczne akcje, miała miejsce w NN PTE, gdzie wartość pierwszej z tych pozycji spadła o blisko 27 proc. do 3,1 mld zł, a drugiej wzrosła o 34 proc. do 2,8 mld zł.

„Podejmując decyzje o poziomie alokacji części udziałowej OFE, kierujemy się oczekiwaniami co do stóp zwrotu z akcji spółek krajowych oraz zagranicznych, a także obowiązującymi nas limitami. Lokujemy środki w branżach, które mogą być niedostatecznie reprezentowane na rynku krajowym” – powiedział Marciniak.

Ocenił, że inwestowanie za granicą pozwala na utrzymywanie optymalnej struktury portfeli OFE.

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
barysza51
Nie reformy OFE tylko kradzieży zgromadzonych środków

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki