„Biznes Adapter” uskrzydlił świętokrzyski biznes

2022-08-22 10:30
publikacja
2022-08-22 10:30
„Biznes Adapter” uskrzydlił świętokrzyski biznes
„Biznes Adapter” uskrzydlił świętokrzyski biznes
/ Unsplash

Ponad 2887 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło swoje kwalifikacje w ramach projektu „Biznes Adapter” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej i ze wsparciem finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo biznesowe, szkolenia zawodowe, mentoring, podnoszenie kwalifikacji pracowników, coaching, studia podyplomowe, udział w szkoleniach e-learningowych, asysta w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Z takich m.in. usług skorzystali świętokrzyscy przedsiębiorcy w ramach projektu „Biznes Adapter”, który uzyskał unijne dofinansowanie na kwotę blisko 13 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa, samozatrudnieni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego podnosiły kwalifikacje, wykorzystując możliwość indywidualnego i świadomego dobierania usług szkoleniowych, które z ich punktu widzenia najbardziej odpowiadały zindywidualizowanym potrzebom rozwojowym. Wsparcie, do jakiego mieli dostęp, polegało na refundacji poniesionych kosztów za wytypowane i wykorzystane przez nich usługi.

Projekt unijny „Biznes Adapter” cieszył się takim zainteresowaniem i powodzeniem, że trafił do grona laureatów plebiscytu "Liderzy spójności" zainaugurowanego przez Bankier.pl w ramach projektu „Fundusze Europejskie bez tajemnic”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem plebiscytu było wskazanie najlepszych przykładów wykorzystania funduszy europejskich w Polsce przez firmy, samorządy, organizacje non profit w projektach o skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, ale też lokalnej, jak właśnie „Biznes Adapter”.

 

Podwyższanie kwalifikacji

Projekt o pełnej nazwie „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” realizowany był od czerwca 2017 r. Należał do kręgu przedsięwzięć przyporządkowanych do działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Jego realizację współfinansowała Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wspólnego zrealizowania projektu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT) zawiązało partnerstwo z fundacją Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR). Obie instytucje stały się operatorem projektu, który pośredniczył między świętokrzyskimi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a firmami realizującymi usługi szkoleniowe i doradcze, które figurują w Bazie Usług Rozwojowych – koordynowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ogólnopolskiej bazie certyfikowanych usług rozwojowych. Ich pośrednictwo i pomoc dla firm obejmowały zarówno przygotowanie aplikacji, jak i wybór usługi oraz rozliczenie dofinansowania.

Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogli uzyskać pomoc w biurach terenowych ŚCIiTT w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich i w sandomierskim ośrodku OPiWPR. W wielu przypadkach korzystali też z możliwości umówienia indywidualnych spotkań z przedstawicielami operatora projektu we własnych siedzibach. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia operator udostępnił zainteresowanym firmom również specjalną infolinię.

Z oferty „Biznes Adapter” skorzystało już ponad 2887 pracowników przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w 2519 szkoleniach. Firmom tym udzielono 9,5 mln zł wsparcia w zakresie różnych form podnoszenia kwalifikacji, a wartość pełnej dotacji unijnej na ten projekt wyniosła 12 mln 784 tys. zł.

Do 80 proc. refundacji

Na wybrane usługi rozwojowe w projekcie „Biznes Adapter” przedsiębiorcy mogli uzyskać refundację sięgającą nawet 80 proc. poniesionych kosztów. Z takiego poziomu dofinansowania skorzystały mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, które wybrały usługi dla siebie lub swoich pracowników o niskich kwalifikacjach bądź dla osób pracujących, które przekroczyły 50. rok życia.

Istotnym warunkiem było to, by firmy ubiegające się o udział w projekcie należały do przedsiębiorstw z grupy tzw. wysokiego wzrostu, czyli działały w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy oraz prowadziły biznes w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu.

Czym są inteligentne specjalizacje? To gałęzie gospodarki, w myśl których jest kształtowany rozwój ekonomiczny województwa świętokrzyskiego. Określono je m.in. w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. Są to przemysł metalowo-odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, branża targowo-kongresową, zrównoważony rozwój energetyczny oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Z najwyższego poziomu refundacji skorzystały świętokrzyskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny biały lub zielony. W pozostałych przypadkach poziom dofinansowania dla uczestników projektu „Biznes Adapter” wyniósł 50 proc.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki