Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w '18 w górę o 45 proc.

2020-01-22 14:10
publikacja
2020-01-22 14:10

Napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł w 2018 roku 50,4 mld zł, co oznacza wzrost o 45,3 proc. względem 2017 r. - wynika z danych NBP. Wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 wyniosła minus 1,5 mld zł vs +8,2 mld zł w 2017 r.

/ Pexels

Najważniejszym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2018 r. były reinwestowane zyski, których wartość wyniosła 37,8 mld zł.

Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 roku wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku.

"Największymi inwestorami w Polsce były Niemcy (172,7 mld zł), a następnie Francja (89,4 mld zł), która wyprzedziła, drugie w 2017 roku, Stany Zjednoczone (88,6 mld zł). Także i polscy inwestorzy dokonują inwestycji w Polsce za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych krajach. W ten sposób, w 2018 roku utrzymali oni siódme miejsce wśród największych inwestorów bezpośrednich w Polsce, a wartość tych inwestycji (34,5 mld zł) stanowiła 4,0 proc. stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich" - napisano w raporcie.

Wg NBP w 2018 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 86,5 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, tj. o 6,5 proc., niż w 2017 roku.

Na przestrzeni ostatnich lat wzrost dochodów był zbliżony do tempa wzrostu całej gospodarki, a ich wartość w stosunku do PKB pozostawała na prawie niezmienionym poziomie ok. 4,0 proc. PKB.

"W tym samym czasie inwestorzy zagraniczni decydowali się pozostawiać coraz większą część zysków w Polsce. W 2018 roku stopa zatrzymania zysków nieznacznie spadła, ze względu na rekordową wartość zadeklarowanych dywidend (39,0 mld zł). Dywidendy, podobnie jak w latach poprzednich, wypłacało ok. 21 proc. wszystkich podmiotów bezpośredniego inwestowania" - dodano.

UJEMNE POLSKIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W '18

Wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku była ujemna i wyniosła minus 1,5 mld zł. W poprzednim, 2017 roku ich wartość była dodatnia i zamknęła się kwotą 8,2 mld zł.

Transakcje z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych były ujemne i wyniosły -7,5 mld zł. Transakcje z tytułu reinwestowanych zysków osiągnęły wartość dodatnią 5,1 mld zł, a z tytułu instrumentów dłużnych 1,0 mld zł.

Znaczący odpływ kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych wynikał między innymi z jednostkowej transakcji, polegającej na likwidacji struktury, w której polski inwestor wykorzystał szwedzki podmiot do inwestycji w Polsce. Wpływ innych dużych transakcji jednostkowych widoczny był także w strukturze geograficznej inwestycji.

Dodatnie saldo polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano przede wszystkim w przypadku Luksemburga (6,6 mld zł) i Czech (4,3 mld zł). Kapitał z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wycofywano głównie ze Szwajcarii (-6,1 mld zł), Kanady (-5,6 mld zł) i ze Szwecji (-5,0 mld zł).

Na koniec 2018 roku wartość należności polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 92,1 mld zł i była o 9,1 mld zł, tj. o 9,0 proc., niższa niż w 2017 roku.

"Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą od końca 2016 roku, drugi rok z rzędu, uległ obniżeniu. Wpłynęły na to przede wszystkim zmiany wyceny inwestycji oraz reklasyfikacje, które wynikały ze zmiany rezydencji osób fizycznych, przenoszących się z Polski za granicę. Dodatkowo do spadku wartości inwestycji za granicą przyczyniło się ujemne saldo transakcji" - podał NBP.

W strukturze geograficznej należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 roku odnotowano niewielkie zmiany, w stosunku do poprzedniego roku.

Wysoka wartość należności od podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby w Luksemburgu (28,2 mld zł), Niderlandach (9,5 mld zł), Szwajcarii (7,4 mld zł) czy na Cyprze (7,2 mld zł) wynikała wg NBP z faktu, że lokowane tam były podmioty specjalnego przeznaczenia

wykorzystywane do optymalizacji struktur inwestycyjnych.

"Z takich struktur korzystali też polscy inwestorzy, a Polska pozostała dla nich najważniejszym krajem docelowych inwestycji" - dodano.

Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosły łącznie 8,2 mld zł i osiągnęły nieznacznie niższy poziom niż w rekordowym 2017 roku.

Dochodowość tych inwestycji liczona jako dochód w danym roku dzielona przez stan należności, wyniosła 8,1 proc. i zaczęła się zbliżać do poziomów odnotowywanych w dochodach zagranicznych inwestorów z tytułu inwestycji w Polsce - wynika z raportu NBP. (PAP Biznes)

tus/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Inwestycje w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki