REKLAMA

Best obserwuje rosnący rynek obrotu wierzytelnościami, jest przygotowany na duże zakupy (wywiad)

2021-09-28 12:10
publikacja
2021-09-28 12:10

Best obserwuje zwiększoną podaż portfeli wierzytelności i spodziewa się, że nakłady spółki na zakup nowych portfeli w 2022 roku zdecydowanie wzrosną w porównaniu z 2021 rokiem. Docelowo spółka chce powrócić do inwestycji na poziomie z lat 2016-2017, kiedy wynosiły one 250-300 mln zł rocznie - poinformował PAP Biznes prezes Bestu Krzysztof Borusowski.

"Już obserwujemy zwiększoną podaż portfeli, rynek się rozkręca – wszyscy gracze z naszej branży są tak „głodni” wierzytelności, że ceny w przetargach są obecnie wysokie, według nas, trochę za wysokie. Ogłaszane są kolejne przetargi i myślę, że lata 2022 i 2023 powinny być bardzo przyzwoite, jeśli chodzi o podaż portfeli na rynku. Tak duża obecna akcja kredytowa spowoduje, że w przyszłych latach pojawi się więcej przetargów, rynek wierzytelności powinien rosnąć" - powiedział PAP Biznes Borusowski.

W I połowie 2021 r. Best kupił portfele wierzytelności o wartości nominalnej 36,5 mln zł za kwotę 9 mln zł.

"Od strony finansowej i operacyjnej, jesteśmy przygotowani na zwiększenie nakładów w II połowie roku w porównaniu z I półroczem" - powiedział Borusowski.

"Spodziewam się, że nasze nakłady w 2022 roku zdecydowanie wzrosną w porównaniu z 2021 rokiem. Docelowo, chcielibyśmy powrócić do inwestycji w nowe portfele na poziomie z lat 2016-2017, kiedy wynosiły one 250-300 mln zł rocznie. Miejsca w bilansie mamy nawet na więcej, bez konieczności podnoszenia kapitału" - dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że dzięki wprowadzonym programom płynnościowym, portfele kredytowe banków zachowują się obecnie dużo lepiej niż początkowo wszyscy się spodziewali.

"Wakacje kredytowe oferowane przez banki sprawiły, że klienci pobudowali poduszki finansowe. Efekt jest taki, że portfele banków się nie psują, natomiast konsumenci zachowują się racjonalnie – gromadzą oszczędności i wykorzystują je do stabilizacji swoich budżetów" - powiedział Borusowski.

Jego zdaniem wpływ na wzrost podaży portfeli wierzytelności będzie miała obecna duża akcja kredytowa, a także spodziewane podniesienie rynkowych stóp procentowych.

"Uważam, że perspektywy rynku obrotu wierzytelnościami są bardzo dobre. Obecnie obserwujemy bardzo dużą akcję kredytową zarówno w kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Naturalną konsekwencją będzie to, że część tych kredytów w przyszłości nie będzie obsługiwana i trafią one na sprzedaż" - powiedział Borusowski.

"Kredyty mieszkaniowe w Polsce w zdecydowanej większości oparte są na zmiennej stopie procentowej, więc podniesienie stóp procentowych z pewnością spowoduje pewne napięcia w budżetach rodzin, które zaciągnęły te kredyty. Gdy rynkowe stopy procentowe pójdą w górę, w górę pójdą też raty, a to przełoży się na wzrost szkodowości i ostatecznie na wzrost podaży wierzytelności" - dodał.

Prezes poinformował, że Best po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, chce być beneficjentem spodziewanego ożywienia i zwiększonej podaży portfeli i będzie aktywnie uczestniczyć w ogłaszanych przetargach.

"Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra – jesteśmy przygotowani na duże zakupy, mamy duże możliwości zwiększania finansowania dłużnego i stąd też planowana emisja obligacji. Gotowi jesteśmy do zakupów zarówno na rynku polskim, jak i włoskim" - powiedział Borusowski.

Best przeprowadza obecnie ofertę publiczną 100.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20 proc. w skali roku. Wykup obligacji nastąpić ma w październiku 2026 r.

"Obecnie spółka nastawia się na mniejsze emisje obligacji, które pozwalają elastycznie reagować na zmiany warunków rynkowych i dostosowywać się do oczekiwań inwestorów. To pozwala również lepiej planować przyszłe wykupy i równomiernie rozkładać je w czasie" - powiedział Borusowski.

Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec czerwca 2021 r. spadł do poziomu 0,64 – najniższego od blisko 7 lat. maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50.

W pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez grupę portfeli wierzytelności sięgnęły 209,4 mln zł i były o 15 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2020 r.

"Jesteśmy zadowoleni z obecnych spłat z zarządzanych portfeli, które utrzymują się na wysokim poziomie pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele w ostatnich ponad dwóch latach" - powiedział Borusowski.

Przychody z wierzytelności w pierwszym półroczu wyniosły 163,4 mln zł i były o 24 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r.

Udział przychodów z rynku włoskiego w I połowie 2021 roku wyniósł około 5 proc. Prezes podał, że spółka chce systematycznie go zwiększać.

Zysk operacyjny grupy wzrósł o 30 proc. rdr do 65,8 mln zł, a EBITDA gotówkowa wyniosła natomiast 117 mln zł i była o ponad 10 proc. wyższa od osiągniętej w pierwszej połowie 2020 r.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Best wypracowany w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wyniósł 42,2 mln zł, co było wynikiem o 64 proc. wyższym niż rok wcześniej.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki