Będzie pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W opublikowanym w piątek dokumencie czytamy, że pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie podano jeszcze nazwiska osoby, która obejmie ten urząd.

W rozporządzeniu wskazano, że do zadań pełnomocnika należy: projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych, tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej i solidarnej.

Pełnomocnik ma się także zająć podejmowaniem działań w celu zwiększenia udziału podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w realizacji zadań publicznych, w tym usług społecznych oraz stosowanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych, opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, upowszechnianiem, promocją i edukacją w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

W rozporządzeniu podano, że osoba powołana na ten urząd może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zadań, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub zajęcie stanowiska.

Pełnomocnik w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań może także współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

W dokumencie podkreślono, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia resort rodziny. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Autorka: Karolina Kropiwiec

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 carlito1

Dlatego osoba zagrożonym wykluczeniem np. menele... Będzie trzeba dać "pomoc" w postaci gotówkowej w celu zwiększenia konsumpcji.....

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil