Banki planują zaostrzenie polityki kredytowej dla MSP oraz kredytów konsumpcyjnych

Banki planują w IV kwartale 2017 roku zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie MSP oraz w segmencie kredytów konsumpcyjnych, natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych nie przewidują zmiany - wynika z kwartalnej ankiety NBP.

 

(fot. Daniel Dmitriew / FORUM)

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Z badania wynika, że w III kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a największe złagodzenie miało miejsce w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki, które złagodziły politykę kredytową w III kwartale 2017 r. uzasadniały to głównie poprawą sytuacji gospodarczej.

W III kwartale banki nie odczuły istotnej zmiany popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa na kredyty. Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego.

Na IV kwartał 2017 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

KREDYTY MIESZKANIOWE

W III kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych i jednocześnie banki obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz złagodziły warunki nieuwzględnione w ankiecie NBP, tj. dotyczące liberalizacji dokumentów wymaganych w procesie udzielania kredytów.

W minionym kwartale banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi banków były dość istotnie zróżnicowane.

Na IV kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmiany polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych, natomiast pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

W III kwartale 2017 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, a skala była zgodna z przewidywaniami banków w poprzedniej edycji ankiety. Jednocześnie ankietowane banki nieznacznie złagodziły większość warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych.

W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych, przyczyniły się do tego głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. kwestie regulacyjne oraz przewidywana sytuacja gospodarcza.

Wśród czynników regulacyjnych banki wymieniły realizację zaleceń pokontrolnych z inspekcji KNF w zakresie badania stabilności dochodów kredytobiorców i przyjmowanych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. W kierunku łagodzenia polityki kredytowej oddziaływała natomiast presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków.

Według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne w III kwartale 2017 r. wzrósł.

Na IV kwartał 2017 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej natomiast oczekiwania wzrostu popytu sformułowały pojedyncze banki

seb/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 2 mhm

„W III kwartale 2017 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych” — czyżby?
Właśnie z bankiem (którego klientem aktualnie nie jestem) rozmawiałem telefonicznie w sprawie wyrobienia karty kredytowej, z kartą z limitem kilku tysięcy złotych problemu nie było, a dodatkowo chwilę później znowu do mnie zadzwoniono z informacją, że mogę też dostać 120 tys. zł pożyczki — tylko po sprawdzeniu (różnych) BIK, bez przedstawiania żadnych dokumentów! (Oczywiście nie skorzystałem.)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne