Banki nie planują istotnych zmian polityki kredytowej w II kw.

Banki nie planują w II kwartale istotnych zmian w polityce kredytowej, zarówno w segmencie produktów dla przedsiębiorstw, jak i kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych - wynika z ankiety NBP. Instytucje finansowe oczekują niewielkiego wzrostu popytu na długoterminowe kredyty dla firm oraz wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne.

"Na II kwartał 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekują niewielkiego wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych (procent netto odpowiednio: około 16 proc. oraz 15 proc.)" - napisano w raporcie.

Dodano, że w I kwartale 2017 roku kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie. Banki w niewielkim stopniu zaostrzyły głównie kryteria udzielania kredytów długoterminowych. Instytucje finansowe nie zaobserwowały w I kw. zmiany popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa na kredyt.

Na II kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto około minus 2 proc.). Pojedyncze banki oczekują niewielkiego spadku popytu.

W I kwartale 2017 r. banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który uzasadniały w ankiecie głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych”, prognozami odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki nie zmieniły w okresie styczeń-marzec kryteriów i warunków przyznawania kredytów mieszkaniowych, mimo zapowiedzi w poprzedniej edycji o dalszym zaostrzaniu kryteriów.

Banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej w segmencie konsumpcyjnym (procent netto minus 3 proc.) oraz oczekują wzrostu popytu (procent netto około 20 proc.).

W raporcie podano, że w I kwartale ankietowane banki zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów m.in. zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Ponadto niektóre banki ograniczyły dostęp do kredytów dla najbardziej ryzykownej populacji klientów lub niebędących dotychczas klientami banku.

"W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się do tego głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie. Wśród tych czynników banki wymieniły realizację zaleceń pokontrolnych z inspekcji KNF w zakresie badania stabilności dochodów kredytobiorców i przyjmowanych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, jak również konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR1 oraz zaleceń KNF. Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miało również pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych w niektórych bankach oraz przewidywana sytuacja gospodarcza" - napisano w raporcie.

Do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne - w opinii ankietowanych banków - przyczynił się natomiast wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. nasilenie akcji promocyjnej.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2017 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl