Bank Pekao z drugą pozycją wśród najbardziej stabilnych banków w Europie

2021-08-03 13:37
publikacja
2021-08-03 13:37

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego potwierdził, że bilans i pozycja kapitałowa polskiego banku są odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Bank Pekao znalazł się na drugim miejscu wśród najbardziej odpornych banków w Europie.

W tegorocznym badaniu wzięło udział 50 banków z 15 krajów, w tym dwa z Polski. Badanie miało pozwolić ocenić odporność banków Unii Europejskiej na pandemię, co oznacza uwzględnienie nowych wyzwań operacyjnych i ostrzejsze scenariusze makroekonomiczne niż w poprzednich latach.

Europejski Bank Centralny przeprowadza kilka rodzajów stress testów sprawdzających jak banki poradzą sobie w sytuacjach kryzysowych, np. gdyby kredytobiorcy masowo przestali spłacać swoje zobowiązania. W tegorocznym badaniu Bank Pekao znalazł się na drugim miejscu wśród 50 instytucji finansowych z 15 krajów, które poddano badaniu.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego regularnie bada kondycję banków europejskich. Sprawdzenie ich odporności na szoki finansowe i zawirowania gospodarcze lub inne sytuacje kryzysowe ma pomagać organom nadzorczym w ocenie kondycji poszczególnych instytucji. Bank Pekao awansował na drugie miejsce, a w poprzedniej edycji testów z 2018 roku zajął trzecią pozycję, co potwierdza konsekwencję i powtarzalność osiąganych wyników.

– Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao – podkreśla Leszek Skiba, prezes Pekao.

Testy warunków skrajnych

Europejski Bank Centralny przeprowadza kilka rodzajów stress testów, które mają pomóc w ocenie kondycji finansowej banków. Sprawdzane są przede wszystkim warunki skrajne w sytuacjach kryzysowych i przeglądane aktywa, aby nadzorcy mieli pewność, że banki mają wystarczające kapitały w stosunku do udzielonych kredytów i będą mogły pokryć ewentualne straty, np. gdyby kredytobiorcy masowo przestali spłacać swoje zobowiązania.

Badania, zgodnie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych, są przeprowadzane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego i krajowymi organami nadzoru. Dotyczy to największych banków, które znajdują się pod bezpośrednim nadzorem Europejskiego Banku Centralnego.

W tym roku odbył się unijny test warunków skrajnych koordynowany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, który pierwotnie był zaplanowany na rok 2020, ale został przełożony z powodu szerzącej się na świecie pandemii. Wyniki zostały opublikowane pod koniec lipca bieżącego roku. 

Trzyletni horyzont

Makroekonomiczne scenariusze bazowe i scenariusze niepomyślne wykorzystane w badaniu obejmują trzyletni horyzont, przyjmując za punkt wyjścia dane z końca 2020 roku. Zmienne scenariuszowe obejmowały ewolucję realnego PKB, inflacji, stopy bezrobocia, cen nieruchomości, cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych.

Ponieważ scenariusz bazowy dla krajów Unii Europejskiej opierał się na projekcjach krajowych banków centralnych z końca 2020 r., nie uwzględniał przyszłych strategii i biznesowych działań zarządczych. Nie jest to więc prognoza zysków banku.

Przyjęte dane zakładają wzrost PKB w Unii Europejskiej o 3,9 proc. w roku 2021, 4,2 proc. w roku 2022 i 2,3 proc. w roku 2023. Scenariusz niekorzystny wyznacza ścieżki dla kluczowych zmiennych gospodarczych i finansowych w hipotetycznej niekorzystnej sytuacji wywołanej materializacją ryzyk, na które narażony jest system bankowy Unii Europejskiej. 

Świetne wyniki

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Banku Pekao byłby w 2023 roku wysokości 17,7 proc. w scenariuszu bazowym z trzyletnim zyskiem wynoszącym 5 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z trzyletnim zyskiem wysokości 2,2 mld zł. Oba współczynniki znajdowałyby się wysoko ponad wymaganymi przez regulatora poziomami oraz docelowych wskaźników kapitałowych. To ważna informacja, ponieważ oznacza, że bank zapewnia swoim klientom pełne bezpieczeństwo i stabilność oferowanych usług.

W kolejnych latach przed bankami staną kolejne wyzwania. W przyszłym roku w teście nacisk będzie położony na warunki skrajne wynikające z ryzyka związanego z klimatem.

Źródło:Materiał partnera
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki