REKLAMA

Baltic Dry Index

2009-03-02 14:58
publikacja
2009-03-02 14:58

Indeks Baltic Dry jest agregatem mierzącym zmiany średnich cen transportu surowców drogą morską. To jeden z najprzydatniejszych wskaźników koniunktury, jaki do tej pory skonstruowano.

Wyraża koszt ponoszony przez końcowego odbiorcę surowca, który zawiera kontrakt z firmą transportową na giełdzie Baltic Exchange w Londynie. W wyniku uśredniania kwotowanych na bieżąco cen na poszczególnych trasach powstaje Baltic Dry Index (BDI) - znakomity wyprzedzający barometr globalnej kondycji gospodarczej.

Globalizacja zapoczątkowana na szeroką skalę w latach 90. ubiegłego stulecia zaowocowała pokryciem mapy świata gęstą siecią zależności i powiązań handlowych. Nie znajdziemy dzisiaj takiego kraju, który byłby samowystarczalny - wszyscy poszukują przewagi konkurencyjnej w specjalizacji i niskich kosztach produkcji. Jeśli biznes się kręci przewoźnicy mają pełne ręce roboty, każdego dnia chętnych do załadunku setek statków rozmiaru Pałacu Kultury i Nauki nie brakuje, a co za tym idzie stawki za transport rosną.

Podaż, czyli liczba dostępnych transportowców, jest znacznie mniej elastyczna niż zapotrzebowanie na nie. Popyt na zboże, węgiel czy stal może w ciągu roku zmienić się o kilkadziesiąt procent, ale nie sposób w krótkim czasie dostosować liczby statków, dlatego opłaty przewozowe w rzeczywistości odzwierciedlają faktyczny stan rynków surowcowych.

Przewaga indeksu Baltic Dry Index nad cenami poszczególnych surowców polega przede wszystkim na przejrzystości mechanizmu jego konstruowania. Uczestnikami giełdy Baltic Exchange są tylko firmy bezpośrednio zamawiające transport surowców drogą morską bądź świadczące takie właśnie usługi. Żadnych spekulantów, funduszy hedgingowych grających na zwyżki lub spadki cen czy indywidualnych inwestorów. Dzięki temu wiemy, że wzrost lub spadek wartości BDI wynika wyłącznie ze zmian warunków rynkowych.

Między 2005 r. a 2007 r. BDI wystrzelił w górę, ponieważ liczba dostępnych frachtowców nie wystarczała do obsługi popytu na surowce zgłaszanego głównie przez Chiny, które dodatkowo w tym czasie przekształciły się z eksportera węgla w importera. Przewoźnicy kursowali tam i z powrotem między portami na całym świecie, ale jednoczesne wydłużały się kolejki oczekujących na transport. W tym czasie indeks Baltic Dry zyskał ok. 200 proc.

Druga zaleta BDI to jego prognostyczna wartość. Monitoruje on zjawiska, które dopiero przełożą się na przyszłe ceny końcowych produktów, a nie raportuje, to co już się wydarzyło, jak w przypadku wydatków konsumentów, tempa wzrostu PKB, czy szeregu innych wskaźników. Producenci przenoszą koszty (ceny surowców, transportu, robocizny, itd.) na ostatecznego odbiorcę, dlatego zachowanie BDI przekłada się na inflację, produkcję przemysłową i całościową dynamikę gospodarczą. W przeciwieństwie do innych wskaźników wyprzedzających BDI nie opiera się na przypuszczeniach, czy szacunkach, które najczęściej są kilkukrotnie weryfikowane (np. szacunki PKB, przyszłych wynagrodzeń, itd.)

Od maja 2008 r. do połowy listopada BDI stracił na wartości 93 proc. Jakie wnioski płyną z tak dramatycznej zmiany nastrojów? Przy obecnych stawkach przewoźnicy dopłacając do interesu, ponieważ same koszty utrzymania frachtowców znacznie przekraczają ich wynagrodzenie. Większość z nich przeinwestowała starając się nadążyć za popytem z ostatnich lat i obecnie już jedna trzecia frachtowców nie kursuje, a kolejnych wciąż jeszcze nie odebrano ze stoczni.

Ostrzeżenia o najpoważniejszej recesji od kilkudziesięciu lat mogą być całkiem uzasadnione, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie. Sytuacja odwróciła się o 180 proc. - na rynku transportu morskiego mamy do czynienia z nadpodażą i mizernym popytem. Trudno wyobrazić sobie skalę rzeczywistego, a nie tylko finansowego kryzysu sektora bankowego, jeśli łańcuch produkcji większości dóbr zostanie ucięty u samego źródła.

Łukasz Wróbe
Analityk Open Finance

Źródło:Noble Bank

Do pobrania

załącznikjpg
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki