Badania dla praktyki

2021-09-27 12:40
publikacja
2021-09-27 12:40

Wywiad z prorektorem prof. dr. hab. Wojciechem Wysotą z UMK.

Co oznacza to, że UMK w Toruniu jest uczelnią badawczą?

Dla Uniwersytetu uzyskanie w drodze wieloetapowego konkursu statusu uczelni badawczej jest wydarzeniem przełomowym. Jesteśmy jedyną w Polsce niemetropolitalną uczelnią, której się to udało. Ambitny, wieloletni program, na który otrzymujemy specjalne środki, wpływa na rozmaite aspekty naszego funkcjonowania, w tym oczywiście w największym stopniu na poziom naszych badań, prestiż i rozpoznawalność międzynarodową.

Jakie działania podejmuje uczelnia w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy?

Startujące w konkursie INCOOP 2020 zespoły badawcze musiały zgłosić partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego, który jest zainteresowany współpracą lub wdrożeniem wyników prac zrealizowanych w ramach mikrograntu. Ponadto do niezwykle ważnych działań należą m.in. organizacja tematycznych hackathonów, program Co-op (który stanowi nową formułę współpracy z biznesem w zakresie staży studenckich), udział uczelni w wydarzeniach promujących współpracę z biznesem, takich jak Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, Forum Gospodarcze TIME czy też ścisła współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.

Czy Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy to ukłon w kierunku otoczenia społeczno-gospodarczego?

Cieszymy się, że udział w projekcie uczelni badawczej wpływa w tak istotny sposób na intensywność naszej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powstanie na Uniwersytecie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii to jedno z najistotniejszych przedsięwzięć uczelni badawczej, które z jednej strony integruje wewnętrzne procesy komercjalizacji w ramach środowiska akademickiego, z drugiej zaś stanie się pośrednikiem pomiędzy Uniwersytetem a biznesem, niwelując możliwe bariery formalne tej współpracy. Zespół brokerów innowacji ma zapewnić tej współpracy najwyższej jakości obsługę i stać się zachętą do utrzymywania i pogłębiania relacji otoczenia społeczno-gospodarczego z Uniwersytetem.

Źródło:Materiał partnera
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki