REKLAMA

BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 00:46
publikacja
2021-04-30 00:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupy_za_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_GK_BUMECH_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 622 74 318 17 572 17 291
II. Koszt własny sprzedaży 67 942 72 730 15 185 16 921
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 493 -869 781 -202
IV. Zysk (strata) brutto -363 -4 418 -81 -1 028
V. Zysk (strata) netto 1 569 -6 693 351 -1 557
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 -0,46 0,02 -0,11
VIII. Liczba udziałów/akcji średnioważona 14 481 608 9 916 764 14 481 608 9 916 764
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,11 -0,67 0,02 -0,16
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 596 6 154 1 474 1 432
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 709 -5 904 -605 -1 374
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 833 -1 653 -633 -385
XIII. BILANS Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.19 Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.19
XIV. Aktywa trwałe 68 485 78 645 14 840 18 468
XV. Aktywa obrotowe 43 002 37 732 9 318 8 860
XVI. Kapitał własny 33 526 30 512 7 265 7 165
XVII. Zobowiązania długoterminowe 42 491 44 938 9 208 10 553
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 896 36 336 7 128 8 533
XIX. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 30 340 34 470 6 574 8 094
XX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,32 2,11 0,50 0,49
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf
SSF Grupy za 2020-sig.pdfSSF Grupy za 2020-sig.pdf
Sprawozdanie Zarządu GK.pdfSprawozdanie Zarządu GK.pdf
Oświadczenia RN.pdfOświadczenia RN.pdf
Oświadczenia Zarządu_Grupa.pdfOświadczenia Zarządu_Grupa.pdf
Spraw z bad GK BUMECH 2020.pdfSpraw z bad GK BUMECH 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Buczak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ewa Biernat Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki