PILNE

BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2020-05-22 23:22
publikacja
2020-05-22 23:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_BUMECH_2019-sig.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZ_za_2019-sig.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_badadnia_GK_BUMECH_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupa-sig.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 318 66 027 17 291 15 362
II. Koszt własny sprzedaży 72 730 70 445 16 921 16 390
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -869 -30 708 -202 -7 145
IV. Zysk (strata) brutto -4 418 -33 923 -1 028 -7 893
V. Zysk (strata) netto -6 693 -33 561 -1 557 -7 808
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018 14 481 608 70 913 084 14 481 608 70 913 084
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,46 -0,47 -0,11 -0,11
VIII. Liczba udziałów/akcji średnioważona 9 916 764 76 574 022 9 916 764 76 574 022
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) -0,67 -0,44 -0,16 -0,10
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 154 332 1 432 77
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 904 531 -1 374 124
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 653 496 -385 115
XIII. BILANS Stan na 31.12.19 Stan na 31.12.18 Stan na 31.12.19 Stan na 31.12.18
XIV. Aktywa trwałe 78 645 69 156 18 468 16 240
XV. Aktywa obrotowe 37 732 43 358 8 860 10 182
XVI. Kapitał własny 30 512 7 258 7 165 1 704
XVII. Zobowiązania długoterminowe 44 938 12 464 10 553 2 927
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 336 34 172 8 533 8 024
XIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,11 0,10 0,49 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa.BES.pdfList Prezesa.BES.pdf
SSF_GK BUMECH 2019-sig.BES-sig.pdfSSF_GK BUMECH 2019-sig.BES-sig.pdf
SSZ_za 2019-sig.BES.pdfSSZ_za 2019-sig.BES.pdf
Spraw z badadnia GK BUMECH 2019-sig.pdfSpraw z badadnia GK BUMECH 2019-sig.pdf
Oswiadczenia Zarzadu_Grupa-sig.BES.pdfOswiadczenia Zarzadu_Grupa-sig.BES.pdf
Oswiadczenia RN.pdfOswiadczenia RN.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2020-05-22 Darusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Ewa Biernat Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki