REKLAMA

BUMECH S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2021-07-15 18:56
publikacja
2021-07-15 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 15.07.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka Otto oraz powołało w skład tego organu Panów Krzysztofa Henryka Geritz i Macieja Cejrowskiego.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, w których informują iż:
• nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
• nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej przedstawiamy życiorysy zawodowe ww. osób:

Pan Krzysztof Geritz posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie obejmujące prowadzenie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku związany jest ze spółką Koger Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechowie. Jako właściciel tej spółki, zatrudniającej około 150 osób, pełnił funkcje Prezesa Zarządu (do 1997 roku) oraz Prokurenta (do 2021 roku). Skuteczność podejmowanych działań zarządczych potwierdzają liczne sukcesy negocjacyjne przy pozyskiwaniu kluczowych klientów z sektora detalicznej sprzedaży konsumenckiej.
Pan Geritz biegle posługuje się językiem rosyjskim oraz w stopniu dobrym językiem niemieckim.
Posiada również kwalifikacje kierowcy rajdowego oraz tytuł Mistrza Polski kl. A10 z 1990 roku. Jest także członkiem zespołu żeglarskiego oraz aktywnym golfistą


Pan Maciej Cejrowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, negocjacji handlowych oraz nowych technologii w telekomunikacji. Od kilku lat z powodzeniem zarządza spółką specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych.
Swoje pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywał w latach 1991-1998 w firmach zajmujących się hurtowym handlem spożywczym, odpowiednio na stanowiskach sprzedawca, przedstawiciel handlowy oraz Dyrektor Biura Sprzedaży. W latach 2001-2013 pracował na stanowisku Kierownika ds. klientów strategicznych w Orange Polska. Od 2014 jako kierownik działu zarządza sprzedażą i zakupami towarów w jednej z wiodących polskich hurtowni spożywczych. Od 2016 roku Prezes Zarządu spółki G Investments sp. z o.o.


Podstawa prawna: § 5 pkt.4 i 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki