0,83 zł
0,00% 0,00 zł
Bumech SA (BMC)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 12.09.2017 roku powziął wiadomość, iż dnia 11.09.2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Panowie: Andrzej Bukowczyk oraz Edward Brzózko. Powołania zostały dokonane w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Każdy z Panów złożył oświadczenie, w którym informuje, że:
• nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiają się następująco:

Pan Andrzej Bukowczyk

Pan Andrzej Bukowczyk zdobył tytuł magistra na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył: studia w zakresie zarządzania miastami na Michigan Technological University w USA oraz studium podyplomowe związane z zarządzaniem finansami i studia podyplomowe w zakresie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Andrzej Bukowczyk posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 223/2011). Zdał także egzamin na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Brał również udział w wielu szkoleniach dotyczących m. in. rynku kapitałowego oraz pozyskiwania funduszy Unijnych. Pan Andrzej Bukowczyk płynnie posługuje się językiem angielskim, a w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Bukowczyka jest następujący:
07.2017 – obecnie RE-INVEST Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu
09.2015 – 12.2016 Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu - Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych oraz Członek Zarządu, od 05.2016 – Prezes Zarządu
05.2015 – 10.2015 Bumech S.A w Katowicach – Dyrektor ds. Strategii, Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich
02.2012 - 12.2012 Grand Prix Team Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
01.2011 – 05.2015 ZWG SA w Iwinach – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, od 09.2013 Prokurent
03.2008 – obecnie "AVARON" Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu, udziałowiec
05.2007 – 09.2008 Aktywne Centrum Zdrowia „ZAWIDAWIE” we Wrocławiu – Dyrektor ds. Finansowych
03.2006 - 02.2007 INTERFERIE S.A. w Lubinie - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
10.2004 - 03.2006 Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego "HAWE" Sp. z o.o. w Legnicy - Dyrektor ds. Finansowych
07.2003 - 09.2004 INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie (Dyrektor Oddziału ZWG w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu)
04.2003 - 07.2003 Zakład Wyrobów Gumowych sp. z o.o. w Iwinach - Prezes Zarządu
06.2002 - 06.2005 NaturOpak sp. z o.o. w likwidacji w Wilkowie – Likwidator
02.2001 - 06. 2002 NaturOpak sp. z o.o. w Wilkowie - Prezes Zarządu
09.1998 - 04.2003 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. w Lubinie - Główny Specjalista ds. Inwestycji Kapitałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
01.1999 - obecnie "SIGMA" Konsulting Gospodarczy w Legnicy - Właściciel, Dyrektor
10.1993 - 08.1998 Firma doradcza - SJOS Sp. z o.o. we Wrocławiu - Kierownik projektów, konsultant

Pan Andrzej Bukowczyk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w następujących podmiotach:
10.2013 – 01.2017 ZWG Sp. z o .o. KOBUD SKA w Warszawie – Członek rady Nadzorczej
10.2013 – 04.2015 Bumech S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
07.2007 - 05.2011 ZWG S.A. w Iwinach - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
03.1999 - 07.2002 Zakład Usług Wielobranżowych "ZUW" Sp. z o.o. w Lubinie - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Edward Brzózko
Pan Edward Brzózko zdobył tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne.

Doświadczenie zawodowe Pana Edwarda Brzózko przedstawia się następująco:
1981 – 1988 KGHM Lubin – zastępca, później sztygar oddziałowy Zakładów Górniczych Lubin
1996 – 2014 ZWG sp. z o.o. (przekształcona w spółkę akcyjną)
2014 – 2017 Bumech S.A. - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, a od września 2016 roku - Doradca Zarządu ds. techniczno-produkcyjnych.
Obecnie Pan Edward Brzózko przebywa na emeryturze.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-12 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2017-09-12 Janetta Ostafin Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl