REKLAMA

BUMECH S.A.: Zawarcie umowy na sprzedaż węgla z kopalni Silesia

2022-05-25 16:11
publikacja
2022-05-25 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie umowy na sprzedaż węgla z kopalni Silesia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Bumech S.A. dnia 25.05.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) umowy z podmiotem krajowym (dalej: Kupujący).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ. Dostawy węgla realizowane będą do 31.12.2022 roku, w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego na warunkach FCA wagon stacja nadania Czechowice-Dziedzice.

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania będzie zmienna, ze względu na oparcie formuły cenowej realizacji kolejnych dostaw w ramach umowy na bazie kontraktów terminowych API2-ARA.

Szacowane przychody z tytułu tej umowy powinny wynieść około 45 mln zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) netto. Przy czym kwota ta może ulec przeszacowaniu w wyniku ostatecznego przeliczenia faktycznie dostarczonej ilości i parametrów węgla oraz cen kontraktów API2-ARA w okresie realizacji dostaw.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych nie odbiegające od standardów rynkowych i dopuszcza
w pewnych sytuacjach jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym - zarówno przez Kupującego jak i Sprzedającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki