REKLAMA

BUMECH S.A.: Zawarcie umowy na import węgla

2022-09-27 12:03
publikacja
2022-09-27 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie umowy na import węgla
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej: Kupujący, Bumech, Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27.09.2022 roku zawarł z południowoafrykańską spółką (dalej: Sprzedający) umowę określającą warunki, na jakich Emitent będzie kupował z Republiki Południowej Afryki węgiel energetyczny o określonych parametrach jakościowych (dalej: Umowa).

Bumech będzie jedynym klientem Sprzedającego w okresie obowiązywania Umowy. Podczas procesu wyboru oferenta z RPA władze Spółki położyły szczególny nacisk na znalezienie podmiotu gwarantującego dostawę węgla o ściśle określonych parametrach i jakości, koniecznych do zapewnienia produkcji z tego surowca mieszanek odpowiednich dla polskich klientów. Zgodnie z Umową, sprzedaż surowca odbędzie się w oparciu o formułę FOB, Incoterms 2020 - Maiden Wharf w Durbanie. Dostawy będą realizowane do 31 marca 2024 r.

Umowa pozostawia Emitentowi – w oparciu o analizę zapotrzebowania rynku - swobodę w ustalaniu poziomu comiesięcznej sprzedaży. Zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem, w miarę upływu czasu poziom comiesięcznych dostaw węgla będzie zwiększany z 50 000 ton do wysokości 100.000 ton.

Dla zabezpieczenia oczekiwanej jakości kupowanego surowca, pobieraniem próbek w porcie załadunku i analizą jakości zajmie się Société Générale de Surveillance, tj. międzynarodowy renomowany podmiot działający w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji (dalej: SGS). Zaświadczenie wydane przez SGS będzie ostateczne i wiążące dla stron Umowy i może być wykorzystywane do wzajemnego rozliczeń.

Całkowita cena zakupu węgla będzie uwzględniała rzeczywistą cenę zakupu surowca przez Sprzedającego, koszty spedycji, przeładunku w porcie, rozliczeń oraz opłatę dla Sprzedającego. Rozliczenia między Spółką a Sprzedającym będą odbywać się w oparciu o faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe. Sprzedający otrzyma płatność za surowiec tylko wówczas, gdy parametry węgla będą przedstawiały jakość na minimalnym poziomie wskazanym w Umowie.

W określonych w Umowie przypadkach, każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym. Ponadto Bumech ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy średni miesięczny wskaźnik cen API2-ARA spadnie o 35%, względem średniej ceny notowań API2-ARA z sierpnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Artur Siewierski Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki