REKLAMA

BUMECH S.A.: Zawarcie porozumienia oraz nowej umowy na sprzedaż węgla z kopalni Silesia

2022-05-26 20:19
publikacja
2022-05-26 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia oraz nowej umowy na sprzedaż węgla z kopalni Silesia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. dnia 26.05.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) porozumienia oraz nowej umowy sprzedaży z krajową spółką, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego (dalej: Kupujący).

Strony z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków oraz siły wyższej, zawarły porozumienie w przedmiocie rozwiązania za porozumieniem stron umów sprzedaży zawartych w 2021 roku oraz zawarły nową umowę w przedmiocie sprzedaży węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 21/08. Nowa umowa zwiększyła cenę sprzedaży surowca o ok. 45 proc. Dostawy węgla realizowane będą w okresie od 20.06.2022 roku do 30.09.2022 roku, w oparciu o tygodniowe harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Szacunkowe przychody z tytułu realizacji umowy powinny wynieść ok. 19,5 mln zł (słownie: dziewiętnaście i pół miliona złotych) netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki