REKLAMA

BUMECH S.A.: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży węgla z kopalni Silesia

2022-05-27 15:36
publikacja
2022-05-27 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży węgla z kopalni Silesia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że 27.05.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej: Sprzedający) aneksu (dalej: Aneks) do umowy sprzedaży węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20/08 MJ z osobową spółką prawa handlowego (dalej: Kupujący), która została zawarta w 2022 roku.

Przedmiotem Aneksu jest zmiana warunków kontraktowych sprzedaży węgla energetycznego w wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków. W ramach Aneksu zwiększona została cena sprzedaży. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży węgla w ramach pozostałej do realizacji części umowy, w wyniku zawarcia przedmiotowego Aneksu, wyniesie w 2022 roku ok. 34 mln zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych) netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki