REKLAMA

BUMECH S.A.: Zawarcie aneksów do umowy sprzedaży węgla z kopalni Silesia

2022-06-07 17:15
publikacja
2022-06-07 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umowy sprzedaży węgla z kopalni Silesia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że 7.06.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) aneksów (dalej: Aneksy) do umowy sprzedaży węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20/08 oraz 14/08, zawartej z podmiotem krajowym (dalej: Kupujący) w 2022 roku.

Przedmiotem Aneksów jest zmiana warunków kontraktowych sprzedaży węgla energetycznego. W ramach Aneksów zwiększone zostały wolumen oraz cena sprzedaży surowca w sortymencie Miał-II-A w klasie 20/08 o 49,6% oraz w klasie 14/08 - o 39,1 %. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży węgla w ramach pozostałej do realizacji części umowy, w wyniku zawarcia przedmiotowych Aneksów, wyniesie w 2022 roku ok. 75 mln zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki