REKLAMA

BUMECH S.A.: Zakończenie umowy na prowadzenie wydobycia boksytu w Czarnogórze

2022-05-12 20:17
publikacja
2022-05-12 20:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zakończenie umowy na prowadzenie wydobycia boksytu w Czarnogórze
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech, Emitent) informuje, że wobec zakończenia rozmów w sprawie zakupu udziału w Uniprom – Metali d.o.o. (dalej: Uniprom, Zamawiający), podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia wydobycia rudy aluminium (boksytu) w kopalniach należących do Uniprom przez spółkę zależną - Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (dalej: BCG).

W związku z powyższym w dniu 12.05.2022 roku Emitent wysłał do Uniprom oświadczenie o wypowiedzeniu z winy Zamawiającego umowy na prowadzenie wydobycia rudy aluminium, o zawarciu której to Bumech informował raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku (dalej: Umowa).

Emitent wskazał, że wypowiedzenie Umowy następuje z winy Uniprom, z powodu przede wszystkim notorycznych opóźnień w dokonywaniu płatności za wykonane usługi.

Spółka podkreśla, iż skutki finansowe ww. zdarzeń i okoliczności znalazły odzwierciedlenie w odpisach, które zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Bumech za 2021 rok.

W najbliższym czasie Zarząd Spółki zleci przygotowanie: (a) ostatecznego rozliczenia kontraktu z Uniprom i oszacowanie szkody, jaką Bumech poniósł z winy Uniprom oraz (b) oszacowanie utraconych korzyści w związku z koniecznością wypowiedzenia Umowy, celem wystąpienia do Uniprom ze stosownym roszczeniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki