REKLAMA

BUMECH S.A.: Wsparcie w ramach „Tarczy Antykryzysowej”

2020-05-08 12:46
publikacja
2020-05-08 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Wsparcie w ramach „Tarczy Antykryzysowej”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z dużą zmiennością bliższego i dalszego otoczenia gospodarczego spółek z Grypy Kapitałowej Bumech S.A. wynikającą z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Emitent postanowił skorzystać z szeregu narzędzi wsparcia oferowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Po dokonaniu analizy możliwości w tym zakresie, celem poprawy płynności finansowej, postanowiono wykorzystać możliwość przesunięcia płatności niektórych zobowiązań publicznoprawnych.
Bumech S.A. zawnioskował o dofinansowanie do wynagrodzeń należnych za kwiecień, maj i czerwiec br., na skutek czego zostało mu przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w łącznej kwocie 1,55 mln PLN.

W związku z zatrzymaniem w maju br. robót górniczych na KWK Ruda Ruch Halemba oraz przewidywanym z tego tytułu spadkiem przychodów w drugim kwartale 2020 roku, działania tożsame z opisanymi powyżej podejmą krajowe spółki zależne, tj. Bumech Mining Sp. z o.o. oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o.

Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić w ramach programów wsparcia oferowanych przez rząd czarnogórski uzyskał odroczenie terminu płatności wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za marzec, kwiecień i maj br. na łączną kwotę ok. 225 tys. EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2020-05-08 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki