BUMECH S.A.: Umowa istotna spółki zależnej

2019-07-19 10:21
publikacja
2019-07-19 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Umowa istotna spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

BUMECH S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018 z dnia 06.11.2018 roku informuje,
iż dnia 19.07.2019 roku powziął wiadomość o tym, że Konsorcjum złożone ze: spółki zależnej Emitenta, tj. BUMECH Mining Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca) oraz Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), BEPRINŻ STREFY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Członek Konsorcjum) (dalej łącznie Wykonawca) zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową SA (dalej: Zamawiający). Umowa nie jest objęta ustawą Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przekopu H taśmowego poz. 900 w JSW SA KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 15 990 000,00 zł netto z czego dla Generalnego Wykonawcy przypadać będzie 97% wartości.
Umowa posiada uregulowania standardowe dla umów zawieranych przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA
z wykonawcami robót górniczych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-19 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2019-07-19 Janetta Ostafin Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki