REKLAMA

BUMECH S.A.: Odpisy aktualizujące wartość aktywów

2020-09-09 11:37
publikacja
2020-09-09 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów.
W toku przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, podjęto analizie stopień aktualnego i prawdopodobnego w przyszłości wykorzystania kombajnów chodnikowych do realizacji kontraktów drążeniowych. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związaną z tym - i z brakiem wyczekiwanej przez rynek strategii dla górnictwa - niepewnością co do dalszych perspektyw rozwoju Grupy, Zarząd Spółki. podjął decyzję o utworzeniu odpisów z tytułu utraty wartości na kombajny pracujące i niepracujące w łącznej kwocie 12 171 448,95 zł.
W wyniku otrzymania przez Spółkę testów na utratę wartości środków trwałych oraz zapasów, postanowiono także o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych w kwocie 1 379 728 zł.
Ponadto w związku z nieuzyskaniem dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1” zdecydowano o zamknięciu projektu i rozliczeniu go w koszty drugiego kwartału 2020 roku w kwocie 622 434,02 zł.
Utworzone odpisy oraz rozliczenie kosztów związanych z zakończeniem projektu wpłyną w istotny sposób na wyniki finansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2020 roku i są efektem zdarzeń nadzwyczajnych i jednorazowych (z wyjątkiem testów na utratę wartości).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-09 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki