REKLAMA

BUDIMEX: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia– wybór oferty Budimex S.A.

2020-05-18 14:06
publikacja
2020-05-18 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia– wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 18.05.2020 r. PKP PLK SA występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Informacja, iż nasza oferta osiągnęła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 11.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 15/2020. Natomiast informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 30.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 22/2020.

Wartość oferty: 1 941 463 414,63 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy
Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 72 miesiące
Zaliczka: 10%
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto
Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Dariusz Blocher Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki