REKLAMA

BUDIMEX: Podpisanie umowy nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

2011-08-04 15:50
publikacja
2011-08-04 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie umowy nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

rb bx/73/11

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe SA, na podstawie której Budimex SA kupuje za gotówkę od PKP SA 100% udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego PNI Sp. z o.o. i uprawniają do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PNI Sp. z o.o. Nominalna wartość nabywanych udziałów wynosi 178 868 500,00 zł, a ich nabycie stanowi długoterminową inwestycję strategiczną Budimeksu SA.
Wartość umowy: 225 016 573,00 zł
Źródło finansowania: środki własne.
Umowa ma charakter warunkowy. Obowiązuje od dnia jej podpisania, jednakże własność nabywanych udziałów przejdzie na Budimex SA po uzyskaniu wymaganych prawem zgód – Ministra Infrastruktury na rozporządzanie przez PKP SA udziałami PNI Sp. z o.o., Prezesa UOKiK na koncentrację oraz wyrażenia zgody na transakcję przez Radę Nadzorczą PKP i Zgromadzenie Wspólników PNI Sp. z o.o. Jeżeli warunki nie ziszczą się do 31 października 2011 r. umowa ulegnie rozwiązaniu, chyba że Strony zdecydują inaczej. Strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w umowie, Budimex SA będzie miał prawo odstąpienia od umowy w nieprzekraczalnym terminie do daty przeniesienia własności udziałów.
Załącznikiem do umowy, który wchodzi w życie w dniu przejścia własności udziałów, jest pakiet Gwarancji Pracowniczych dla pracowników PNI Sp. z o.o. jaki Budimex SA podpisał ze związkami zawodowymi działającymi w nabywanej spółce.
PNI Sp. z o.o. jest spółką zajmującą się budową i modernizacją szlaków kolejowych. Budimex SA nie planuje zmian w przedmiocie działalności nabywanej spółki.
Nie są znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Budimex SA, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Budimeksu SA a zbywającą udziały PNI Sp. z o.o. spółką Skarbu Państwa – PKP SA.
Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-04 Dariusz Blocher prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki