BUDIMEX: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

2020-07-03 10:15
publikacja
2020-07-03 10:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex SA („Budimex”) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego Grupy Budimex.

W ramach przeglądu, Budimex zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej w kierunku budowy wartości aktywa. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów.

Budimex podjął decyzję o przystąpieniu do procesu wyboru doradcy zewnętrznego spośród renomowanych firm, którego zadaniem będzie wsparcie Zarządu w przeprowadzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych.
Wynikiem procesu może być także podjęcie decyzji o zaniechaniu wprowadzania zmian w zakresie strategii rozwoju segmentu deweloperskiego Grupy Budimex.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu powyższej informacji do publicznej wiadomości ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Marcin Węgłowski Członek Zarządu
2020-07-03 Jacek Daniewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki