205,00 zł
0,74% 1,50 zł
Budimex SA (BDX)

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/43/2012

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na zadanie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"
Wartość kontraktu: 75 832 369,85 złotych netto
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy
Termin zakończenia robót: 30 stycznia 2014 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy po upływie terminu gwarancji
Warunki finansowe:
Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
Kary płacone przez wykonawcę:
1. 0,05% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień kalendarzowy przekroczenia daty zakończenia
przedmiotu umowy za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy zamawiającemu;
2. 0,02% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad
do dnia ich usunięcia za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie określonym niniejszą umową;
3. 10% ceny umownej netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
wykonawca.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-30 Dariusz Blocher prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl