128,2000 zł
-5,04% -6,8000 zł
Budimex SA (BDX)

Droga ekspresowa S19, Zad. C- wybór oferty Budimeksu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Droga ekspresowa S19, Zad. C- wybór oferty Budimeksu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 listopada 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów wybrała ofertę Spółki jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km.”

Wartość netto oferty: 232 848 549,99 zł
Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy
Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji: 120 miesięcy
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto
Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto
Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-08 Marcin Węgłowski Członek Zarządu
2018-11-08 Radosław Górski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.