34,0000 zł
2,72% 0,9000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_BSC_DRUKARNIA_OPAKOWAN_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BSC_DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BSC_BSSF_2018_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 222 259 220 990 52 089 52 063
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 25 728 27 136 6 030 6 393
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 056 30 414 6 810 7 165
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 29 204 31 268 6 844 7 366
V. Zysk (strata) netto 23 687 25 330 5 551 5 967
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 673 25 292 5 548 5 958
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 218 59 833 5 441 14 096
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 532 -37 012 -5 515 -8 720
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 829 -8 395 -2 772 -1 978
X. Przepływy pieniężne netto – razem -12 143 14 426 -2 846 3 399
XI. Aktywa/Pasywa razem 319 679 308 624 74 344 73 995
XII. Aktywa trwałe 173 187 155 208 40 276 37 212
XIII. Aktywa obrotowe 146 492 153 416 34 068 36 782
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 271 861 257 799 63 223 61 809
XV. Zobowiązania razem 47 103 49 894 10 954 11 962
XVI. Zobowiązania długoterminowe 20 593 22 621 4 789 5 424
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 510 27 273 6 165 6 539
XVIII. Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,42 2,58 0,56 0,62
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 27,72 26,28 6,45 6,30


Zastosowane do
przeliczeń kursów  EUR                 31.12.2017         
31.12.2018    


Kurs średni
arytmetyczny okresu                             -
4,2447              4,2669


Kurs ostatniego dnia
okresu sprawozdawczego         - 
4,1709              4,3000


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_BSC DRUKARNIA OPAKOWAN_2018.pdfGK_BSC DRUKARNIA OPAKOWAN_2018.pdf Raport Roczny 2018 Skonsolidowany BSC Drukarnia Opakowań
GK_BSC DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdfGK_BSC DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu 2018 Skonsolidowane BSC Drukarnia Opakowań
GK BSC_BSSF 2018_sprawozdanie z badania.pdfGK BSC_BSSF 2018_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania 2018 Skonsolidowane BSC Drukarnia Opakowań
Ocena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOcena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Ocena RN Sprawozdań 2018 BSC Drukarnia Opakowań
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Oświadczenie RN Komitet Audytu 2018 BSC Drukarnia Opakowań
Oswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Oświadczenie RN Wybór Audytora 2018 BSC Drukarnia Opakowań
List Prezesa Zarzadu Grupa.pdfList Prezesa Zarzadu Grupa.pdf List Prezesa Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2019-03-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2019-03-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.