REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2019-03-20 07:33
publikacja
2019-03-20 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BSC_DRUKARNIA_OPAKOWAN_JSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BSC_DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BSC_Drukarnia_BSF_2018_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 216 782 211 662 50 806 49 865
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 19 704 21 064 4 618 4 962
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 577 25 092 5 526 5 911
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 783 26 095 5 574 6 148
V. Zysk (strata) netto 19 151 21 162 4 488 4 986
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 106 51 471 4 478 12 126
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 202 -30 083 -5 906 -7 087
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 096 -7 956 -2 600 -1 874
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -17 192 13 432 -4 029 3 164
X. Aktywa/Pasywa razem 274 886 267 185 63 927 64 059
XI. Aktywa trwałe 152 104 128 974 35 373 30 922
XII. Aktywa obrotowe 122 782 138 211 28 554 33 137
XIII. Kapitał własny 235 881 226 538 54 856 54 314
XIV. Zobowiązania razem 39 004 40 647 3 393 9 745
XV. Zobowiązania długoterminowe 14 592 14 779 5 677 3 543
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 412 25 868 5 677 6 202
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,95 2,16 0,45 0,52
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 24,05 23,10 5,59 5,54
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Dane
finansowe przeliczone</font></span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">zostały na walutę euro wg kursów</span><span>   
                                                                           </span><span style="line-height: 115%">2017</span><span> 
           </span><span style="line-height: 115%">2018</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">-
do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej</font></span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span>              
                                                                    </span><span style="line-height: 115%">4,1709</span><span>       
 </span><span style="line-height: 115%">4,3000</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">-
do przeliczenia pozycji</font></span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych</span><span>               
                     </span><span style="line-height: 115%">4,24467</span><span>     
 </span><span style="line-height: 115%">4,2669 </span></font>
</p>
</div>
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%">
</font></span> </body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BSC DRUKARNIA OPAKOWAN_JSF_2018.pdfBSC DRUKARNIA OPAKOWAN_JSF_2018.pdf Raport Finansowy 2018 Jednostkowy BSC Drukarnia Opakowań
BSC DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_2018.pdfBSC DRUKARNIA_Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu 2018 Jednostkowe BSC Drukarnia Opakowań
BSC Drukarnia_BSF 2018_sprawozdanie z badania.pdfBSC Drukarnia_BSF 2018_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania 2018 Jednostkowe BSC Drukarnia Opakowań
Ocena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOcena_RN_Sprawozdan_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Ocena RN sprawozdań 2018 BSC Drukarnia Opakowań
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Oświadczenie RN Komitet Audytu 2018 BSC Drukarnia Opakowań
Oswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdfOswiadczenie_RN_Wybor_Audytora_BSC_Drukarnia_Opakowan_2018.pdf Oświadczenie RN Wybór Audytora 2018 BSC Drukarnia Opakowań
List Prezesa Zarzadu.pdfList Prezesa Zarzadu.pdf List Prezesa Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2019-03-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2019-03-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki