BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej

2019-04-05 22:52
publikacja
2019-04-05 22:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż otrzymał w formie korespondencji mailowej informację o wyborze przez spółkę HAVI GLOBAL SOLUTIONS EUROPE LIMITED z siedzibą w Londynie ("Havi", "Klient") oferty Emitenta dotyczącej produkcji i dostarczania przez Spółkę opakowań na zlecenie Havi i na potrzeby klientów Havi. Zgodnie z przekazaną Emitentowi informacją umowa jaka zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty Emitenta będzie obowiązywać przez okres 2 lat, począwszy od dnia 1 marca 2019 r. Zgodnie z przekazaną informacją wartość obrotów z Klientem w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28.000.000 PLN (złotych). Jednocześnie Klient zaznaczył, że zgodnie z jego najlepszymi szacunkami wartość obrotów może stopniowo rosnąć co może wynikać z popytu klientów Havi, możliwości partycypowania przez Emitenta w dostawach promocyjnych poza rynkiem polskim oraz w związku ze zmieniającymi się trendami w zakresie dotyczącym opakowań u klientów Havi.

Z uwagi na wybór jego oferty przez Havi, Zarząd Spółki szacuje, że wedle jego najlepszej wiedzy, całkowite, skonsolidowane przychody grupy Emitenta wzrosną w 2019 roku do kwoty ok. 267 mln zł.

Spółka podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, że umowa jaka zawarta zostanie w wyniku wyboru oferty Emitenta będzie miała status umowy znaczącej ze względu na to, że jej wartość przekraczać będzie 10% kapitałów własnych Emitenta. Spółka, będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy znaczącej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki