BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging

2019-09-06 18:07
publikacja
2019-09-06 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta, to jest spółki COLORPACK GmbH („Akcjonariusz”), pismo zawierające informację o aktualizacji wcześniej przekazanej przez Akcjonariusza informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, o otrzymaniu której od Akcjonariusza Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r. W treści pisma Akcjonariusz odwołując się do treści pierwotnej informacji wskazał, że wspólnicy Akcjonariusza, to jest rlc packaging GmbH i ROB. LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG przekazali Akcjonariuszowi informację, że wybrane podmioty przekazały im informację o zainteresowaniu nabyciem udziałów w ROB.LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG i/lub wybranych jednostkach z grupy rlc packaging group. Jednocześnie Akcjonariusz wskazał, że nie można wykluczyć, że inna opcja strategiczna zostanie wybrana przez rlc packaging group lub jego wspólników, jak też że transakcja, o której mowa powyżej nie zostanie dokonana lub nie dojdzie do skutku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki