REKLAMA

BROAD GATE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

2020-02-05 18:30
publikacja
2020-02-05 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notification_from_Cellestis_Ltd__03022020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
BROAD GATE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 5 lutego 2020 roku Emitent otrzymał od Cellestis Ltd („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
Notification from Cellestis Ltd 03022020.pdfNotification from Cellestis Ltd 03022020.pdf zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Alec Fesenko Prezes Zarządu
2020-02-05 Bolesław Porolniczak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki