0,2000 zł
-6,54% -0,0140 zł
Broad Gate SA (BDG)

Zawarcie aneksu do umowy dot. zakupu udziałów w spółce OOO Master przez Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
BROAD GATE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy dot. zakupu udziałów w spółce OOO Master przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 34/2019 Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. zawarł aneks („Aneks”) do umowy zawartej z Advag OOO tj. spółką zależną od Emitenta dot. zakupu 99% udziałów w MASTER OOO („Umowa”). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem i Advag OOO („Strony”) w związku z dokonaną ponowną weryfikacją wartości rynkowej nabywanych przez Emitenta 99% udziałów spółki MASTER OOO (dalej: „Udziały”), w wyniku której ustalono, iż rynkowa wartość nabywanych Udziałów wynosi 771.500.000,00 rosyjskich rubli (ok. 46,6 mln zł), podczas gdy pierwotna cena zakupu Udziałów została pomiędzy stronami ustalona w Umowie na poziomie 182.661.052,86 rosyjskich rubli (ok. 11,2 mln zł). W związku ze zmianą wysokości ceny za nabywane przez Emitenta Udziały Strony zawarły Aneks do Umowy, w którym ustaliły następujący schemat wzajemnych rozliczeń:
1) Uzgodniona cena z Umowy w kwocie 182.661.052,86 rosyjskich rubli (ok. 11,2 mln zł) zostanie uiszczona zgodnie z postanowieniami Umowy.
2) Różnica pomiędzy ceną wynikającą z rynkowej wartości Udziałów w kwocie 771.500.000,00 rosyjskich rubli a uzgodnioną ceną z Umowy w kwocie 182.661.052,86 rosyjskich rubli tj. w wysokości 588.883.947,15 rosyjskich rubli (ok. 35,6 mln zł) zostanie zapłacona w imieniu Emitenta na rzecz Advag 000 przez stronę trzecią jako potrącenie jej zobowiązań wobec Emitenta.
Zgodnie z treścią aneksu OOO Advag Asset Management ma zobowiązania wobec Emitenta w wysokości 35.700.000,00 zł. Zgodnie z Aneksem, Strony uzgodniły, że Advag Asset Management dokona zapłaty kwoty 588.883.947,15 rosyjskich rubli na rzecz Advag OOO. Dokonanie zapłaty przez Advag Asset Management w kwocie 588.883.947,15 rosyjskich rubli zostanie rozliczone po kursie wymiany Rosyjskiego Banku Centralnego z dnia zarejestrowania zmiany w rosyjskim jednolitym rejestrze państwowym podmiotów prawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Alec Fesenko Prezes Zarządu
2019-12-05 Bolesław Porolniczak Operator Systemu ESPI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.