REKLAMA

BROAD GATE S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

2020-11-23 12:08
publikacja
2020-11-23 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
BROAD GATE S.A.
Temat
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 m. 515, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000360044, numer NIP: 7010086515, kapitał zakładowy 1.227.504,80 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 m. 515, 00-695 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce dokumenty można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Spółką. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Alec Fesenko Prezes Zarządu
2020-11-23 Bolesław Porolniczak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki