REKLAMA

BROAD GATE: Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

2020-01-21 11:36
publikacja
2020-01-21 11:36
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 667.487,50 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 8.149.803,20 zł (osiem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 8.817.290,70 zł (osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 6.674.875 (sześciu milionów sześciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona w wysokości 0,10 zł za jedną akcję.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §8 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.149.803,20 zł (osiem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
4)32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
5)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda
6)1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.817.290,70 zł (osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6)1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
7)6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”.

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii H oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki