REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2019-12-03 17:06
publikacja
2019-12-03 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 3 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Arkadiusza Rutkowskiego. Odwołanie Pana Arkadiusza Rutkowskiego z Zarządu jest związane z planowanym wprowadzeniem w Grupie Kapitałowej British Automotive Holding S.A. zmian funkcjonalnych.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w zdaniu poprzednim, weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Wobec powyższego skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu,
Arkadiusz Miętkiewicz – Wiceprezes Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Arkadiusz Miętkiewicz Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki