0,7700 zł
3,49% 0,0260 zł
British Automotive Holding (BAH)

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Rafała Suchana. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w zdaniu poprzednim, wchodzi w życie z chwilą przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2019 roku w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego publikacja planowana jest na dzień 30 sierpnia 2019 r.

Wobec powyższego, po wejściu w życie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, skład Zarządu Emitenta będzie następujący:
Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu,
Gian Leonardo Fea – Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Arkadiusz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.