REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 1 października 2020 r.

2020-09-30 22:57
publikacja
2020-09-30 22:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 1 października 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”),

niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stosownie do postanowień § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta oznaczonymi kodem ISIN PLMRVPL00016 w okresie od dnia 1 października 2020 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 1 października 2020 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), tj. na jedną sesję notowań.

Decyzja o złożeniu przedmiotowego wniosku wynika z dążenia Zarządu Emitenta do przeciwdziałania i uniknięcia manipulacji na rynku akcjami Emitenta i została powzięta w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 30 września 2020 r., po zamknięciu sesji notowań, raportów bieżących nr 44/2020 oraz 45/2020. Przedmiotowy wniosek został złożony z uwagi na fakt, iż charakter i istotny wpływ informacji zawartych w wyżej wymienionych raportach bieżących nr 44/2020 oraz 45/2020 na dalszą działalność prowadzoną przez Grupę Kapitałową Emitenta, wymaga w ocenie Emitenta umożliwienia wszystkim uczestnikom rynku pełnego zapoznania się z przedmiotowymi raportami bieżącymi oraz ich przeanalizowania celem zapewnienia równego dostępu do informacji, a tym samym wymaga odpowiedniego czasu na takie zapoznanie się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki