BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej

2019-08-13 15:45
publikacja
2019-08-13 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-13
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [Emitent lub Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 07/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony polityki dywidendowej Spółki, obejmującej okres od 2016 do 2020 roku, przyjętej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 21 listopada 2016 r. oraz zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 21 listopada 2016 r.
Podjęcie ww. uchwały przez Zarząd Emitenta zostało poprzedzone podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie polityki dywidendowej Spółki.
Powodem zawieszenia na czas nieokreślony polityki dywidendowej Spółki są opublikowane przez Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 36/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. wybrane skonsolidowane dane szacunkowe Grupy Kapitałowej Emitenta obejmujące okres I półrocza 2019 r.
Mając na uwadze powyższe, stosownie do podjętej przez Zarząd Emitenta uchwały, Zarząd nie będzie wypłacał akcjonariuszom Spółki dywidendy zaliczkowej, jak również nie będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Rafał Suchan Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki