BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

2020-04-08 22:53
publikacja
2020-04-08 22:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2020 r. z Turbacz 1310 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – spółką niepowiązaną z Grupą Kapitałową Emitenta [Kupujący], umowy sprzedaży udziałów [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Emitenta na rzecz Kupującego prawa własności wszystkich znajdujących się w posiadaniu Emitenta, stanowiących 100% kapitału zakładowego udziałów w spółce BA Car Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [BACR] o wartości nominalnej 1 mln PLN, posiadającej ujemne kapitały własne, za łączną cenę sprzedaży 5 tys. PLN.
Decyzja Emitenta o sprzedaży udziałów w BACR została podjęta w związku z nie osiągnięciem oczekiwanego tempa rozwoju skali działalności BACR i co za tym nie osiąganiem przez tę spółkę satysfakcjonujących wyników na działalności.

Zawarcie Umowy zostanie przez Emitenta uwzględnione w procedurze szacowania wartości niektórych aktywów, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2020 i 16/2020 opublikowanych odpowiednio w dniach 21 lutego i 3 kwietnia 2020 r.

Zawarcie Umowy oznacza również wycofanie się przez Grupę Kapitałową Emitenta z działalności na krajowym rynku obejmującym krótkoterminowy wynajem samochodów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki