2,16 zł
0,93% 0,02 zł
British Automotive Holding (BAH)

Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dn. 20 listopada 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 53/2018 z dn. 23 listopada 2018 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym oświadczenia o wyrażeniu przez instytucję finansową zgody na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018.
Powyższa zgoda instytucji finansowej została wyrażona pod warunkiem udzielenia spółce zależnej Emitenta - British Automotive Polska S.A. [BAP] przez głównego akcjonariusza British Automotive Holding S.A. – spółkę Książek Holding Sp. z o.o., pożyczki podporządkowanej w kwocie 6,2 mln PLN pod zawarte z instytucją finansową przez BAP umowy dotyczące finansowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz aby wysokość zaliczki na poczet dywidendy nie przekroczyła „50% szacowanego zysku BAP za 2018 rok”. Zawarcie w oświadczeniu instytucji finansowej ww. warunku zostało uzasadnione możliwością wystąpienia ryzyka spadku wskaźnika „kapitał własny/suma bilansowa” ze względu na zrealizowane w 2018 roku oraz planowane w 2019 roku „dwucyfrowe wzrosty sprzedaży” a także „realizację ambitnego kapitałochłonnego planu inwestycyjnego w sieć dilerską” i będzie obowiązywać do czasu pozytywnej weryfikacji wskaźnika w kolejnym kwartale.
Emitent informuje jednocześnie, iż mając na uwadze powyższe, BAP występując w charakterze pożyczkobiorcy zawarł w dniu dzisiejszym ze spółką Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosowną umowę pożyczki, spełniając w ten sposób postawiony przez instytucję finansową warunek.

Uzyskanie zgody instytucji finansującej oznacza, iż spełniony został drugi, tj. ostatni z warunków wskazanych w ww. uchwale Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty Zaliczki Dywidendowej, opisany w § 2 lit. b przedmiotowej uchwały, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym Nr 52/2018 z dnia 20 listopada br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-17 Rafał Suchan Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl