1,0380 zł
-3,71% -0,0400 zł
British Automotive Holding (BAH)

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190610_-_RBBAH_292019_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o powzięciu w dniu 10 czerwca 2019 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 czerwca 2019 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 1 Statutu British Automotive Holding S.A., którego dotychczasowa treść:

„§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.”

otrzymała nowe, następujące brzmienie:

„§ 14.1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. W przypadku świadczeń o charakterze powtarzającym się lub ciągłym, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość za cały okres ich trwania, jeżeli został oznaczony na czas nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy, a w przypadku, gdy okres ich trwania został oznaczony na czas dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy lub na czas nieoznaczony, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość skumulowaną za okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy ich trwania. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu powyżej, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.”

Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 20 maja 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. uchwały nr 22 w sprawie zmiany Statutu British Automotive Holding S.A. oraz uchwały nr 23 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu British Automotive Holding S.A.
Załączniki
Plik Opis
20190610_-_RBBAH_292019_-_załącznik.pdf20190610_-_RBBAH_292019_-_załącznik.pdf Tekst jednolity Statutu British Automotive Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Rafał Suchan Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.