1,0000 zł
23,46% 0,1900 zł
British Automotive Holding (BAH)

Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-19
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż w ocenie Zarządu Emitenta skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Ze względu na wprowadzony na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia, istotnie zaburzony został proces sprzedaży samochodów przez Grupę Kapitałową Emitenta, tj. samochodów marki Jaguar Land Rover oraz SsangYong. Obecnie, z powodu problemów z rejestracją pojazdów, spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta z opóźnieniem wydają klientom sprzedawane samochody, a także zauważalna jest przez Emitenta tendencja spadku zainteresowania konsumentów zakupem samochodów oraz rezygnacje przez kontrahentów z realizacji zawartych kontraktów i zamówień samochodów sprzedawanych przez spółki dealerskie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Tendencja spadku sprzedaży obserwowana jest również w działalności importerskiej realizowanej przez spółkę zależną od Emitenta (tj. spółkę British Automotive Polska S.A.) , a także w zakresie działalności wynajmu samochodów prowadzonej w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Wszystkie te czynniki w ocenie Emitenta spowodują, iż obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku, a także w zależności od czasu trwania epidemii i ograniczeń z niej wynikających, również w odpowiednio w dłuższym przedziale czasowym.
Emitent jako główne czynniki ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, które jego zdaniem będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w perspektywie kolejnych okresów, na chwile obecną definiuje:
1. ryzyko spadku siły nabywczej konsumenta oraz ograniczenie jego mobilności związane w szczególności z regulacjami ograniczającymi przemieszczanie się;
2. ryzyko ograniczenia wielkości finansowania zakupów towarów dla kontrahentów przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe), a także ograniczenie wielkości finansowania przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe) działalności spółek z branży automotive;
3. ryzyko zmniejszenia zainteresowania kontrahentów zakupem samochodów, w tym również samochodów oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta;
4. ryzyko zmniejszenia średnich przebiegów sprzedawanych samochodów, co spowoduje zmniejszenie się liczby wizyt serwisowych samochodów, a co za tym idzie obniżenie wyników finansowych wynikających z segmentu świadczenia odpłatnych usług po dokonaniu sprzedaży produktu (tzw. „after – sales”);
5. ryzyko utrudnień na granicach międzypaństwowych, które może mieć wpływ na utrudnienia w realizacji transportu międzynarodowego;
6. ryzyko zaburzenia łańcuchów dostaw, które może mieć wpływ na zdolność producenta do dostarczania samochodów zamówionych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
Spółka podkreśla, iż z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, sytuację prawną oraz regulacje rządów państw związane z rozprzestrzenianiem się epidemii, Spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację operacyjną i finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Nowe okoliczności i zdarzenia, które w ocenie Zarządu Emitenta będą miały szczególnie istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i bieżącą sytuację operacyjną Emitenta, będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
Ponadto w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2020 z 21 lutego 2020 r., Zarząd Emitenta informuje, że w Spółce w dalszym ciągu trwa procedura szacowania wartości określonych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019. Powyższe okoliczności oraz potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało wpływ na obniżenie wartości aktywów spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.