0,6480 zł
-2,85% -0,0190 zł
British Automotive Holding (BAH)

Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], nawiązując do raportów bieżących nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 55/2018 z dn. 29 listopada 2018 r. i 09/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, informuje o otrzymaniu w dn. 4 lutego 2020 r. podpisanych przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank, opatrzonych datą 31 stycznia 2020 r.: Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy [Aneksy] [Kredyty], dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. na łączną kwotę do 170 mln PLN.

Mając na względzie okoliczność, iż Bank i BAP przyjęły jako cel zmianę dotychczasowej formy finansowania bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, Aneksy zawierają zobowiązanie BAP do przejścia, w okresie trzech miesięcy od daty ich podpisania, z obecnego sposobu finansowania na program finansowania przy wykorzystaniu formuły vendor financing.

Na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków nowej formy finansowania w ww. umowach kredytowych wprowadzono szereg zmian będących przedmiotem Aneksów. Zawarte w treści Aneksów istotne postanowienia są następujące:
1) Kwota kredytu w rachunku bieżącym uległa z dniem 3 lutego 2020 r. zmianie z 100 mln do 88,5 mln PLN, wobec czego łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. została ustalona na 158,5 mln PLN;
2) Termin całkowitej spłaty Kredytów został ustalony na dzień 30 kwietnia 2020 r.;
3) Oprócz zastawów rejestrowych ustanowionych na zapasach BAP i zapasach innych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, na mocy Aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowych zabezpieczeń spłaty należności Banku z tytułu udzielonych Kredytów w postaci:
- trzech hipotek umownych do kwoty 237.750 mln PLN ustanowionych na będących w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dwóch nieruchomościach gruntowych w Warszawie i jednej zabudowanej nieruchomości w Łodzi,
- pięciu poręczeń do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 110 mln PLN udzielonych przez wybrane spółki z Grupy British Automotive Holding S.A.
- pięciu poręczeń do Umowy o kredyt obrotowy na kwotę 77 mln PLN udzielonych przez wybrane spółki z Grupy British Automotive Holding S.A.

Pozostałe postanowienia dotyczące Kredytów, o których mowa w ww. raportach bieżących nr 21/2018, 27/2018 i 55/2018, nie uległy znaczącym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.